Översta lådan

Detta är en innehållsförteckning över vad som finns (eller kommer att finnas) i huset. Den är inte helt komplett men ger ändå en uppfattning vad du kan  hitta för information i de olika rummen.

Inlåst i ett kassaskåp finns en ritning över huset. Från den ritningen kan du lättare hoppa mellan de olika rummen. Spara gärna den adressen som ett bookmark. För att lättare kunna öppna kassaskåpet behöver du hitta en del ledtrådar som finns utspridda ,och ibland gömda, i huset.

OBS!Betyder att allt inte är klart. Men det är på gång!

Betyder att detta är klart.

Hall