Norsk rymdraket

.

Det här behöver du för att tillverka en norsk rymdraket.

Pilla försiktigt bort metallklämman och töm ut tepulvret. Om det är svårt att få bort klämman kan ni bara klippa av den övre delen där snöret sitter. Om ni vecklar ut påsen skall ni nu ha ett tunt rör. Forma det runt, så det kan stå upprätt av sig själv på fatet. Placera fatet på golvet med röret stående rakt upp som ett torn. Tänd eld på tornet längst upp. När det brunnit ända ner kommer det att stiga till väders. Som ni förstår skall ni göra det här i ett rum som inte är så eldfängt och utan mattor. Köket brukar vara en bra plats med närheten till vatten om det händer en liten olycka. Det skall dessutom inte vara något drag i rummet när ni utför experimentet.

Den här lilla tingesten har fått sitt namn eftersom den fungerar baklänges. Man tänder den i toppen och den måste brinna upp innan den flyger iväg. Typisk norsk konstruktion!

.