Prefix och räkneord

Skrivet av Kenneth Johansson.
http://www.kennethshem.se
Senast uppdaterad 2005-11-27

Här hittar du de vanligaste prefixen och de tillhörande räkneorden.

Använd gärna den här ikonen om du länkar till den här sidan.

10X Prefix Prefix Räkneord (Sv) Räkneord (Eu) Räkneord (USA) Var kommer prefixens namn ifrån?
10-24 y yokto Kvadriljondel Quadrillionth Septillionth Grekiska, åtta. Efter antalet tusendelspotenser.
10-21 z zepto Saknar Sv namn Saknar namn Sextillionth Grekiska, sju.
10-18 a atto Triljondel Trillionth Quintillionth Danskans atten, arton.
10-15 f femto Saknar Sv namn Saknar namn Quadrillionth Danskans femten, femton.
10-12 p piko Biljondel Billionth Trillionth Italienskans piccolo.
10-9 n nano Miljarddel ? Billionth Grekiska, dvärg.
10-6 m / µ / u mikro Miljondel Millionth Millionth Grekiska, liten.
10-3 m milli Tusendel Thousandth Thousandth Latinens millesimus, tusendel.
103 k kilo Tusen Thousand Thousand Grekiska, tusen.
106 M mega Miljon Million Million Grekiska, stor.
109 G giga Miljard Milliard Billion Grekiska, gigant.
1012 T tera Biljon Billion Trillion Grekiska, monstruös.
1015 P peta Saknar Sv namn Billiard Quadrillion Grekiska, fem. Efter antalet tusenpotenser.
1018 E exa Triljon Trillion Quintillion Grekiska, sex.
1021 Z zetta Saknar Sv namn Trilliard Sextillion Grekiska, sju.
1024 Y yotta Kvadriljon Quadrillion Septillion Grekiska, åtta.
1027     Saknar Sv namn Quadrilliard Octillion  
1030     Kvintiljon Quintillion Nonillion  
1033     Saknar Sv namn Saknar namn Decillion  
1036     Sextiljon Sextillion Undecillion  
1039     Saknar Sv namn Saknar namn Duodecillion  
1042     Septiljon Septillion Tredecillion  
1045     Saknar Sv namn Saknar namn Quattuordecillion  
1048     Oktiljon Octillion Quindecillion  
1051     Saknar Sv namn Saknar namn Sextdecillion  
1054     Nonillion * Nonillion Septendecillion  *Engelsk stavning!
1057     Saknar Sv namn Saknar namn Octodecillion  
1060     Decillion * Decillion Novemdecillion  *Engelsk stavning!
1063     Saknar Sv namn Saknar namn Nonillionvigintillion  
1066     Undecillion * Undecillion    *Engelsk stavning!
1072     Duodecillion * Duodecillion    *Engelsk stavning!
1078     Tredecillion * Tredecillion    *Engelsk stavning!
1084     Quattuordecillion* Quattuordecillion    *Engelsk stavning!
1090     Quindecillion * Quindecillion    *Engelsk stavning!
1096     Sexdecillion * Sexdecillion    *Engelsk stavning!
10102     Septendecillion * Septendecillion    *Engelsk stavning!
10108     Octodecillion * Octodecillion    *Engelsk stavning!
10114     Novemdecillion * Novemdecillion    *Engelsk stavning!
10120     Vigintillion * Vigintillion    *Engelsk stavning!
10600     Centillion * Centillion    *Engelsk stavning!

OBSERVERA att räkneorden på amerikanska och engelska/svenska är olika. Något att se upp med när man läser amerikanska texter.

Några andra stora tal är Googol och Googolplex. En Googol är lika med 10100 och en Googolplex något så ofantligt stort som 10Googol eller utskrivet 1010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Försök skriv ut det utan exponent :-)

De andra prefixen runt Ett visas nedan. De skall användas med försiktighet och har enligt min egen personliga uppfattning inget existensberättigande.

10X Prefix Prefix Räkneord (Sv) Räkneord (Eu/USA) Var kommer prefixens namn ifrån?
10-2 c centi Hundradel hundredth Latinens centesimus, hundradel.
10-1 d deci Tiondel tenth Latinens decimus, tiondel
101 da deka Tio ten Grekiska, tio. Ett äldre prefix för deka var D.
102 h hekto Hundra hundred Grekiska, hundra.

Ett annat udda, numer försvunnet, prefix är myria som betydde 10 000. Det använder på den modifierade "nymilen" som infördes när Sverige gick över till metersystemet. Den nya 10 000 meter långa milen kallades alltså i början myriameter.

Prefixen i datorvärlden har länge satt myror i huvudet på många. Hur stor är tex en 10.1 GB hårddisk? Menar tillverkaren "giga" som i datorsammanhang kan betyda 10.1 x 1024 x 1024 x 1024 = 10 844 792 402 Byte eller den matematiskt riktiga betydelsen som då ger motsvarande 9.4 GB. Jag kan bara svara för min egen IBM disk där de naturligtvis angav den matematiska betydelsen som låter "mer".

Nu ska det vara slut på förvirringen enligt en ny standard. Alla länder röstade ja till den nya standarden utom, naturligtvis, England. Men har de levt med alla sina konstiga måttenheter i flera hundra år så varför göra det lätt för sig nu? Men trotts Engelsmännens motstånd så kan ni nu hitta de nya binära multiplarna här nedan. Uttalet för tex kibi kommer från kilo binär. I fortsättningen så kommer alltså de vanliga prefixen att endast betyda jämna tiopotenser och er nya hårddisk kommer tex att vara på 250 GiB.

Varför inte gå ner till er datorbutik och fråga efter en 250 Gibibyte hårddisk så får ni se om de hänger med i utvecklingen :-) Eftersom hårddiskarna hela tiden blir större så får ni byta ut 250 till vad som är aktuellt för tillfället. Det här förutsätter förståss att prefixen blir accepterade av industrin......

2X Decimalt Prefix Uttalas
10 1,024 k Ki kibi
20 1,149 M Mi mebi
30 1,074 G Gi gibi
40 1,100 T Ti tibi
50 1,126 P Pi pebi
60 1,153 E Ei exbi

För mer info se denna sida: Definitions of the SI units: The binary prefixes
Till Hemsidan