Reptips för BMW

.

Här kommer några reptips, för i första hand BMW 3 serien (och i vissa fall även 5 serien m.fl.), på några vanliga fel jag stött på.

.

Serviceindikatorn är till besvär även när den fungerar eftersom man inte kan nollställa den efter en egen service. Här följer en beskrivning på hur du kan nollställa den själv. Det fungerar i varje fall på de äldre modellerna. De lite nyare har ett annat instrument för nollställning och jag har inte provat den här metoden på dem. Dessutom har de en annan större 20-polig kontakt (89 325i har den nya kontakten). Man nollställer serviceindikatorn genom att koppla in ett 470 Ohm motstånd mellan stiften nr. 1 och 7 på serviceuttaget i motorrummet om ni har en 15-polig servicekontakt. Har ni en 20-polig servicekontakt skall ni koppla ihop stiften 7 och 19 istället. Siffermarkeringen brukar stå på insidan av skyddslocket. För att nollställa "oilservice" lampan skall motståndet kopplas in under 2,5 sekunder och för att nollställa "inspection" skall det anslutas i 10 sekunder. Motståndet är endast till för att skydda elektroniken om ni skulle ansluta till fel stift. Om jag minns rätt så skulle man först slå på tändningen och sedan koppla ihop stiften enligt ovan tills serviceindikatorn visade grönt, men det var så länge sedan jag gjorde det här så det får ni prova själva. Här nedan hittar ni en tabell över vad de olika stiften är kopplade till. Det är uppmätt på en 320i 85 med 15-polig kontakt.

.
Ansl.

nr

Används till Spänning vid

avstängd tändning

Spänning vid

tillslagen tändning

1 0 V . .
2 Ingen anslutning . .
3 Ingen anslutning . .
4 Temperaturgivare 0 V (55 Ohm) ca 2.7 V
5 Ingen anslutning . .
6 Airbag (på vissa bilar) ? Fanns ej .
7 Serviceindikator 5 V 5 V
8 Positionsgivare Flytande .
9 Skärm Positionsgivare Flytande .
10 Positionsgivare Flytande .
11 Gemensam nolla ? 0 V ca 0 V
12 D+ Generator 0 V 11,4 V
13 Tändspole "-" anslutning 0V 11,8 V
14 +12V 12 V 11.95 V
15 Troligtvis tändningen 0 V 11,8 V

.

Nedan ser ni uttagens placering i servicekontakten.

.

Nedan en bild på var servicekontakten brukar vara placerad i motorrummet.

.
Tillbaks till Garaget