Romerska siffror

Här har ni det romerska talsystemet översatt till ett mer begripligt talsystem. Sidan kom till för att jag skulle slippa leta efter uppgiften när jag behövde den.

Grunden är 7 tecken:

I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
Sedan kan V t.o.m. M ha ett streck över sig som betyder att de är 1000 ggr större

1 = I 11 = XI 21 = XXI 31 = XXXI 41 = XLI 51 = LI 61 = LXI 71 = LXXI 81 = LXXXI 91 = XCI
2 = II 12 = XII 22 = XXII 32 = XXXII 42 = XLII 52 = LII 62 = LXII 72 = LXXII 82 = LXXXII 92 = XCII
3 = III 13 = XIII 23 = XXIII 33 = XXXIII 43 = XLIII 53 = LIII 63 = LXIII 73 = LXXIII 83 = LXXXIII 93 = XCIII
4 = IV 14 = XIV 24 = XXIV 34 = XXXIV 44 = XLIV 54 = LIV 64 = LXIV 74 = LXXIV 84 = LXXXIV 94 = XCIV
5 = V 15 = XV 25 = XXV 35 = XXXV 45 = XLV 55 = LV 65 = LXV 75 = LXXV 85 = LXXXV 95 = XCV
6 = VI 16 = XVI 26 = XXVI 36 = XXXVI 46 = XLVI 56 = LVI 66 = LXVI 76 = LXXVI 86 = LXXXVI 96 = XCVI
7 = VII 17 = XVII 27 = XXVII 37 = XXXVII 47 = XLVII 57 = LVII 67 = LXVII 77 = LXXVII 87 = LXXXVII 97 = XCVII
8 = VIII 18 = XVIII 28 = XXVIII 38 = XXXVIII 48 = XLVIII 58 = LVIII 68 = LXVIII 78 = LXXVIII 88 = LXXXVIII 98 = XCVIII
9 = IX 19 = XIX 29 = XXIX 39 = XXXIX 49 = XLIX 59 = LIX 69 = LXIX 79 = LXXIX 89 = LXXXIX 99 = XCIX
10 = X 20 = XX 30 = XXX 40 = XL 50 = L 60 = LX 70 = LXX 80 = LXXX 90 = XC 100 = C

100 = C
200 = CC
300 = CCC
400 = CD
500 = D
600 = DC
700 = DCC
800 = DCCC
900 = DCD
1000 = M
2000 = MM
3000 = MMM

Reglerna för hur man får skriva ihop siffrorna är följande:

  1. Normalt börjar man med det största talet och fortsätter sedan i fallande storlek. Om det inte finns några avsteg från den regeln så summeras alla siffrorna.
  2. Man kan upprepa siffror som är tiopotenser upp till tre ggr. (I, X, C, M)
  3. Ett mindre nummer kan föregå ett större och ska då dras ifrån det större. Men då måste det uppfylla alla reglerna nedan:

Glasklart! Eller hur? :-)

Som exempel blir 1999 = MCMXCIX

Det romerska talsystemet ska även innehålla ett bakvänt C som krånglar till det ännu mer.Till Hemsidan